Close

Zatrudnij cudzoziemca w kwadrans

Chcesz legalnie zatrudnić cudzoziemca? Nic prostszego! Zrób to z nami, wypełniając jedynie krótki formularz! 

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz

Zależnie od sytuacji możesz potrzebować dla swojego pracownika oświadczenia lub zezwolenia

Wybierz co będzie potrzebne:

Oświadczenie
OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY
Powierzamy pracę na okres poniżej 6 miesięcy, a nasza działalność nie podlega PKD pracy sezonowej

WYBIERZ

Zezwolenie
ZEZWOLENIE NA PRACĘ
Cudzoziemiec pracował na terytorium RP przez 180 dni w ostatnich 365 dniach
Chcemy powierzyć prace na okres dłuższy niż 6 miesięcy

WYBIERZ

O NAS

Oferta naszej firmy skierowana jest zarówno do cudzoziemców jak i do pracodawców chcących zatrudnić legalnie cudzoziemca na terytorium RP.

Agencja świadczy kompleksowe usługi związane z poniżej wyszczególnionymi zagadnieniami, przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty, składa je w odpowiednich urzędach oraz reprezentuje klienta w postępowaniach administracyjnych.

Zobacz nasze FAQ

Pomożemy Ci w...

Wnioski

Sporządzanie wniosków o udzielenie cudzoziemcowi pozwoleń o prace, zezwolenia na pobyt czasowy i stały oraz reprezentacja cudzoziemców w postępowaniu wywołanym ich wniesieniem przed właściwym organem,

Reprezentacja

Reprezentujemy również cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych przed wojewodą, Urzędem do Spraw Cudzoziemców, organami administracji publicznej,

Oświadczenia

Uzupełnienie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla Powiatowego Urzędu Pracy (PUP)

Konsultacja

udzielamy konsultacji w zakresie składania wniosków oraz oświadczeń, a także zakresu reprezentacji w wybranych urzędach

ul. Krupówki 14A/B6

34-500 Zakopane

+48 603 535 381

Top